Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Skutočnosť
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 30. 6. 2013
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2014 (v tis. €)
Skutočnosť
k 30. 6. 2014
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2013
% plnenia
ŠR v roku
2014
Index
2014/2013
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu12 796 4445 082 41114 108 3125 349 62739,7 %37,9 %105,3 %
Daňové príjmy9 134 5014 155 2958 690 5384 291 90945,5 %49,4 %103,3 %
EÚ príjmy2 174 997557 2843 173 198262 12325,6 %8,3 %47,0 %
Dividendy189 15919 870997 02988 98810,5 %8,9 %447,9 %
z toho: bežné dividendy36 89219 870173 26588 98853,9 %51,4 %447,9 %
FNM SR152 2670823 76400,0 %0,0 %
Ostatné príjmy1 297 787349 9621 247 547706 60727,0 %56,6 %201,9 %
Výdavky štátneho rozpočtu14 819 7026 747 19117 391 9187 319 35945,5 %42,1 %108,5 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 165 692825 4901 398 1751 027 92270,8 %73,5 %124,5 %
EÚ výdavky2 038 660555 1893 173 198578 81427,2 %18,2 %104,3 %
spolufinancovanie379 594106 726639 843109 98728,1 %17,2 %103,1 %
odvod do EÚ732 963455 327784 638455 60962,1 %58,1 %100,1 %
Transfer Sociálnej poisťovni673 544360 7831 038 854519 42753,6 %50,0 %144,0 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 829 2494 443 67610 357 2104 627 60045,2 %44,7 %104,1 %
Schodok štátneho rozpočtu-2 023 258-1 664 780-3 283 606-1 969 73282,3 %60,0 %118,3 %
Aktualizované dňa 14. 07. 2016Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.