Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Skutočnosť
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 12. 2013
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2014 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 12. 2014
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2013
% plnenia
ŠR v roku
2014
Index
2014/2013
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu12 796 67312 796 67314 108 31212 496 866100,0 %88,6 %97,7 %
Daňové príjmy9 134 7319 134 7318 690 5389 293 128100,0 %106,9 %101,7 %
EÚ príjmy2 174 9972 174 9973 173 1981 257 505100,0 %39,6 %57,8 %
Dividendy189 159189 159997 029878 831100,0 %88,1 %464,6 %
z toho: bežné dividendy36 89236 892173 265612 804100,0 %353,7 %1 661,1 %
FNM SR152 267152 267823 764266 027100,0 %32,3 %174,7 %
Ostatné príjmy1 297 7861 297 7861 247 5471 067 402100,0 %85,6 %82,2 %
Výdavky štátneho rozpočtu14 819 70214 819 70217 391 91815 420 237100,0 %88,7 %104,1 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 165 6921 165 6921 398 1751 280 934100,0 %91,6 %109,9 %
EÚ výdavky2 038 6822 038 6823 173 1982 016 997100,0 %63,6 %98,9 %
spolufinancovanie379 631379 631639 843384 170100,0 %60,0 %101,2 %
odvod do EÚ732 963732 963784 638683 264100,0 %87,1 %93,2 %
Transfer Sociálnej poisťovni673 544673 5441 038 854900 895100,0 %86,7 %133,8 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 829 1909 829 19010 357 21010 153 977100,0 %98,0 %103,3 %
Schodok štátneho rozpočtu-2 023 029-2 023 029-3 283 606-2 923 371100,0 %89,0 %144,5 %
Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.