Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Predbežná
skutočnosť
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 30. 4. 2013
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2014 (v tis. €)
Skutočnosť
k 30. 4. 2014
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2013
% plnenia
ŠR v roku
2014
Index
2014/2013
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu12 796 4443 428 55014 108 3123 457 68426,8 %24,5 %100,8 %
Daňové príjmy9 134 5012 834 7558 690 5382 786 32731,0 %32,1 %98,3 %
EÚ príjmy2 174 997371 8743 173 198111 25817,1 %3,5 %29,9 %
Dividendy189 1590997 02978 1770,0 %7,8 %
z toho: bežné dividendy36 8920173 26578 1770,0 %45,1 %
FNM SR152 2670823 76400,0 %0,0 %
Ostatné príjmy1 297 787221 9211 247 547481 92217,1 %38,6 %217,2 %
Výdavky štátneho rozpočtu14 819 7024 504 64317 391 9184 973 93230,4 %28,6 %110,4 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 165 692598 9531 398 175792 43651,4 %56,7 %132,3 %
EÚ výdavky2 038 660350 4713 173 198344 36417,2 %10,9 %98,3 %
spolufinancovanie379 59470 337639 84365 38218,5 %10,2 %93,0 %
odvod do EÚ732 963346 383784 638344 77747,3 %43,9 %99,5 %
Transfer Sociálnej poisťovni673 544240 5221 038 854346 28535,7 %33,3 %144,0 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 829 2492 897 97710 357 2103 080 68829,5 %29,7 %106,3 %
Schodok štátneho rozpočtu-2 023 258-1 076 093-3 283 606-1 516 24853,2 %46,2 %140,9 %
Aktualizované dňa 05. 05. 2016Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.