Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Skutočnosť
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 5. 2013
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2014 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 5. 2014
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2013
% plnenia
ŠR v roku
2014
Index
2014/2013
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu12 796 4444 170 49214 108 3124 365 36732,6 %30,9 %104,7 %
Daňové príjmy9 134 5013 401 3518 690 5383 423 79037,2 %39,4 %100,7 %
EÚ príjmy2 174 997455 8943 173 198223 40321,0 %7,0 %49,0 %
Dividendy189 15916 735997 02986 9798,8 %8,7 %519,7 %
z toho: bežné dividendy36 89216 735173 26586 97945,4 %50,2 %519,7 %
FNM SR152 2670823 76400,0 %0,0 %
Ostatné príjmy1 297 787296 5121 247 547631 19522,8 %50,6 %212,9 %
Výdavky štátneho rozpočtu14 819 7025 771 86417 391 9186 244 45738,9 %35,9 %108,2 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 165 692825 4071 398 1751 027 85870,8 %73,5 %124,5 %
EÚ výdavky2 038 660457 4243 173 198452 59922,4 %14,3 %98,9 %
spolufinancovanie379 59489 331639 84386 06123,5 %13,5 %96,3 %
odvod do EÚ732 963400 855784 638403 89254,7 %51,5 %100,8 %
Transfer Sociálnej poisťovni673 544300 6521 038 854432 85644,6 %41,7 %144,0 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 829 2493 698 19510 357 2103 841 19137,6 %37,1 %103,9 %
Schodok štátneho rozpočtu-2 023 258-1 601 372-3 283 606-1 879 09079,1 %57,2 %117,3 %
Aktualizované dňa 15. 06. 2016Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.