Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Skutočnosť
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 10. 2013
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2014 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 10. 2014
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2013
% plnenia
ŠR v roku
2014
Index
2014/2013
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu12 796 4449 226 86114 108 3129 720 80272,1 %68,9 %105,4 %
Daňové príjmy9 134 5017 454 3088 690 5387 434 97981,6 %85,6 %99,7 %
EÚ príjmy2 174 997959 1573 173 198449 02944,1 %14,2 %46,8 %
Dividendy189 159144 889997 029862 65476,6 %86,5 %595,4 %
z toho: bežné dividendy36 89224 889173 265612 65467,5 %353,6 %2 461,5 %
FNM SR152 267120 000823 764250 00078,8 %30,3 %208,3 %
Ostatné príjmy1 297 787668 5071 247 547974 14051,5 %78,1 %145,7 %
Výdavky štátneho rozpočtu14 819 70211 198 36417 391 91811 844 64775,6 %68,1 %105,8 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 165 6921 034 6951 398 1751 145 22088,8 %81,9 %110,7 %
EÚ výdavky2 038 6601 153 9263 173 1981 165 75156,6 %36,7 %101,0 %
spolufinancovanie379 594219 148639 843227 81157,7 %35,6 %104,0 %
odvod do EÚ732 963649 332784 638582 63188,6 %74,3 %89,7 %
Transfer Sociálnej poisťovni673 544601 3041 038 854865 71189,3 %83,3 %144,0 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 829 2497 539 95910 357 2107 857 52376,7 %75,9 %104,2 %
Schodok štátneho rozpočtu-2 023 258-1 971 503-3 283 606-2 123 84597,4 %64,7 %107,7 %
Aktualizované dňa 18. 11. 2016Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.