Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Skutočnosť
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 30. 9. 2013
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2014 (v tis. €)
Skutočnosť
k 30. 9. 2014
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2013
% plnenia
ŠR v roku
2014
Index
2014/2013
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu12 796 4447 945 31614 108 3128 788 03362,1 %62,3 %110,6 %
Daňové príjmy9 134 5016 494 3658 690 5386 579 40671,1 %75,7 %101,3 %
EÚ príjmy2 174 997829 0963 173 198430 44838,1 %13,6 %51,9 %
Dividendy189 15924 889997 029862 31313,2 %86,5 %3 464,6 %
z toho: bežné dividendy36 89224 889173 265612 31367,5 %353,4 %2 460,2 %
FNM SR152 2670823 764250 0000,0 %30,3 %
Ostatné príjmy1 297 787596 9661 247 547915 86646,0 %73,4 %153,4 %
Výdavky štátneho rozpočtu14 819 7029 922 51717 391 91810 628 05567,0 %61,1 %107,1 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 165 692879 0941 398 1751 060 02275,4 %75,8 %120,6 %
EÚ výdavky2 038 660979 8413 173 198962 77648,1 %30,3 %98,3 %
spolufinancovanie379 594187 248639 843188 89749,3 %29,5 %100,9 %
odvod do EÚ732 963619 230784 638553 90084,5 %70,6 %89,4 %
Transfer Sociálnej poisťovni673 544541 1741 038 854779 14080,3 %75,0 %144,0 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 829 2496 715 93010 357 2107 083 32068,3 %68,4 %105,5 %
Schodok štátneho rozpočtu-2 023 258-1 977 201-3 283 606-1 840 02297,7 %56,0 %93,1 %
Aktualizované dňa 21. 10. 2016Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.