Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Predbežná
skutočnosť
2012 (v tis. €)
Skutočnosť
k 30. 4. 2012
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 30. 4. 2013
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2012
% plnenia
ŠR v roku
2013
Index
2013/2012
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu11 830 0363 747 89313 916 1963 428 55031,7 %24,6 %91,5 %
Daňové príjmy8 463 6253 002 0428 912 0362 834 75535,5 %31,8 %94,4 %
EÚ príjmy2 127 345520 1273 563 657371 87424,4 %10,4 %71,5 %
Dividendy589 50816 505530 3060
z toho: bežné dividendy83 64416 50589 1350
FNM SR505 8640441 1710
Ostatné príjmy649 558209 219910 197221 92132,2 %24,4 %106,1 %
Výdavky štátneho rozpočtu15 640 7114 919 01417 001 5054 504 64331,5 %26,5 %91,6 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 248 537624 6461 326 366598 95350,0 %45,2 %95,9 %
EÚ výdavky2 016 048391 1213 563 657350 47119,4 %9,8 %89,6 %
spolufinancovanie416 10677 226639 00770 33718,6 %11,0 %91,1 %
odvod do EÚ620 761310 219729 369346 38350,0 %47,5 %111,7 %
Transfer Sociálnej poisťovni1 408 333593 333721 565240 52242,1 %33,3 %40,5 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 930 9262 922 46910 021 5412 897 97729,4 %28,9 %99,2 %
Schodok štátneho rozpočtu-3 810 675-1 171 121-3 085 309-1 076 09330,7 %34,9 %91,9 %
Aktualizované dňa 05. 05. 2016Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.