Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Skutočnosť
2012 (v tis. €)
Skutočnosť
k 30. 9. 2012
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 30. 9. 2013
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2012
% plnenia
ŠR v roku
2013
Index
2013/2012
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu11 830 0368 202 21013 916 1967 945 31669,3 %57,1 %96,9 %
Daňové príjmy8 463 6256 185 6668 912 0366 494 36573,1 %72,9 %105,0 %
EÚ príjmy2 127 3451 102 8783 563 657829 09651,8 %23,3 %75,2 %
Dividendy589 508422 969530 30624 88971,7 %4,7 %5,9 %
z toho: bežné dividendy83 64462 96989 13524 88975,3 %27,9 %39,5 %
FNM SR505 864360 000441 1710
Ostatné príjmy649 558490 697910 197596 96675,5 %65,6 %121,7 %
Výdavky štátneho rozpočtu15 640 71110 787 84117 001 5059 922 51769,0 %58,4 %92,0 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 248 5371 083 7831 326 366879 09486,8 %66,3 %81,1 %
EÚ výdavky2 016 0481 055 0993 563 657979 84152,3 %27,5 %92,9 %
spolufinancovanie416 106219 902639 007187 24852,8 %29,3 %85,2 %
odvod do EÚ620 761508 744729 369619 23082,0 %84,9 %121,7 %
Transfer Sociálnej poisťovni1 408 3331 138 333721 565541 17480,8 %75,0 %47,5 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 930 9266 781 98010 021 5416 715 93068,3 %67,0 %99,0 %
Schodok štátneho rozpočtu-3 810 675-2 585 631-3 085 309-1 977 20167,9 %64,1 %76,5 %
Aktualizované dňa 21. 10. 2016Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.