Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Skutočnosť
2012 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 5. 2012
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 5. 2013
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2012
% plnenia
ŠR v roku
2013
Index
2013/2012
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu11 830 0364 331 50313 916 1964 170 49236,6 %30,0 %96,3 %
Daňové príjmy8 463 6253 292 4168 912 0363 401 35138,9 %38,2 %103,3 %
EÚ príjmy2 127 345710 3543 563 657455 89433,4 %12,8 %64,2 %
Dividendy589 50847 785530 30616 7358,1 %3,2 %35,0 %
z toho: bežné dividendy83 64447 78589 13516 73557,1 %18,8 %35,0 %
FNM SR505 8640441 1710
Ostatné príjmy649 558280 948910 197296 51243,3 %32,6 %105,5 %
Výdavky štátneho rozpočtu15 640 7116 491 05117 001 5055 771 86441,5 %33,9 %88,9 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 248 5371 071 4281 326 366825 40785,8 %62,2 %77,0 %
EÚ výdavky2 016 048529 6773 563 657457 42426,3 %12,8 %86,4 %
spolufinancovanie416 106104 463639 00789 33125,1 %14,0 %85,5 %
odvod do EÚ620 761357 626729 369400 85557,6 %55,0 %112,1 %
Transfer Sociálnej poisťovni1 408 333741 667721 565300 65252,7 %41,7 %40,5 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 930 9263 686 19010 021 5413 698 19537,1 %36,9 %100,3 %
Schodok štátneho rozpočtu-3 810 675-2 159 548-3 085 309-1 601 37256,7 %51,9 %74,2 %
Aktualizované dňa 15. 06. 2016Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.