Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Skutočnosť
2012 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 10. 2012
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 10. 2013
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2012
% plnenia
ŠR v roku
2013
Index
2013/2012
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu11 830 0369 502 40413 916 1969 226 86180,3 %66,3 %97,1 %
Daňové príjmy8 463 6257 018 1168 912 0367 454 30882,9 %83,6 %106,2 %
EÚ príjmy2 127 3451 511 1973 563 657959 15771,0 %26,9 %63,5 %
Dividendy589 508433 656530 306144 88973,6 %27,3 %33,4 %
z toho: bežné dividendy83 64473 65689 13524 88988,1 %27,9 %33,8 %
FNM SR505 864360 000441 171120 000
Ostatné príjmy649 558539 435910 197668 50783,0 %73,4 %123,9 %
Výdavky štátneho rozpočtu15 640 71111 968 36017 001 50511 198 36476,5 %65,9 %93,6 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 248 5371 169 9051 326 3661 034 69593,7 %78,0 %88,4 %
EÚ výdavky2 016 0481 211 2773 563 6571 153 92660,1 %32,4 %95,3 %
spolufinancovanie416 106254 069639 007219 14861,1 %34,3 %86,3 %
odvod do EÚ620 761550 326729 369649 33288,7 %89,0 %118,0 %
Transfer Sociálnej poisťovni1 408 3331 228 333721 565601 30487,2 %83,3 %49,0 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 930 9267 554 45010 021 5417 539 95976,1 %75,2 %99,8 %
Schodok štátneho rozpočtu-3 810 675-2 465 956-3 085 309-1 971 50364,7 %63,9 %79,9 %
Aktualizované dňa 18. 11. 2016Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.