Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Skutočnosť
2012 (v tis. €)
Skutočnosť
k 30. 6. 2012
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 30. 6. 2013
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2012
% plnenia
ŠR v roku
2013
Index
2013/2012
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu11 830 0365 247 62813 916 1965 082 41144,4 %36,5 %96,9 %
Daňové príjmy8 463 6254 039 5738 912 0364 155 29547,7 %46,6 %102,9 %
EÚ príjmy2 127 345839 2123 563 657557 28439,4 %15,6 %66,4 %
Dividendy589 50847 818530 30619 8708,1 %3,7 %41,6 %
z toho: bežné dividendy83 64447 81889 13519 87057,2 %22,3 %41,6 %
FNM SR505 8640441 1710
Ostatné príjmy649 558321 025910 197349 96249,4 %38,4 %109,0 %
Výdavky štátneho rozpočtu15 640 7117 573 37817 001 5056 747 19148,4 %39,7 %89,1 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 248 5371 087 5711 326 366825 49087,1 %62,2 %75,9 %
EÚ výdavky2 016 048644 9743 563 657555 18932,0 %15,6 %86,1 %
spolufinancovanie416 106128 052639 007106 72630,8 %16,7 %83,3 %
odvod do EÚ620 761383 964729 369455 32761,9 %62,4 %118,6 %
Transfer Sociálnej poisťovni1 408 333890 000721 565360 78363,2 %50,0 %40,5 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 930 9264 438 81710 021 5414 443 67644,7 %44,3 %100,1 %
Schodok štátneho rozpočtu-3 810 675-2 325 750-3 085 309-1 664 78061,0 %54,0 %71,6 %
Aktualizované dňa 14. 07. 2016Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.