Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Skutočnosť
2012 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 12. 2012
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 12. 2013
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2012
% plnenia
ŠR v roku
2013
Index
2013/2012
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu11 830 03611 830 03613 916 19612 796 444100,0 %92,0 %108,2 %
Daňové príjmy8 463 6258 463 6258 912 0369 134 501100,0 %102,5 %107,9 %
EÚ príjmy2 127 3452 127 3453 563 6572 174 997100,0 %61,0 %102,2 %
Dividendy569 508569 508530 306189 159100,0 %35,7 %33,2 %
z toho: bežné dividendy63 64463 64489 13536 892100,0 %41,4 %58,0 %
FNM SR505 864505 864441 171152 267100,0 %34,5 %30,1 %
Ostatné príjmy669 558669 558910 1971 297 787100,0 %142,6 %193,8 %
Výdavky štátneho rozpočtu15 640 71115 640 71117 001 50514 819 702100,0 %87,2 %94,8 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 248 5371 248 5371 326 3661 165 692100,0 %87,9 %93,4 %
EÚ výdavky2 017 5562 017 5563 563 6572 038 660100,0 %57,2 %101,0 %
spolufinancovanie417 311417 311639 007379 594100,0 %59,4 %91,0 %
odvod do EÚ620 761620 761729 369732 963100,0 %100,5 %118,1 %
Transfer Sociálnej poisťovni1 408 3331 408 333721 565673 544100,0 %93,3 %47,8 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 928 2139 928 21310 021 5419 829 249100,0 %98,1 %99,0 %
Schodok štátneho rozpočtu-3 810 675-3 810 675-3 085 309-2 023 258100,0 %65,6 %53,1 %
Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.