Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Skutočnosť
2012 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 8. 2012
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 8. 2013
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2012
% plnenia
ŠR v roku
2013
Index
2013/2012
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu11 830 0367 104 79013 916 1966 973 88660,1 %50,1 %98,2 %
Daňové príjmy8 463 6255 575 4198 912 0365 701 70765,9 %64,0 %102,3 %
EÚ príjmy2 127 3451 026 8603 563 657747 04548,3 %21,0 %72,8 %
Dividendy589 50862 969530 30624 88910,7 %4,7 %39,5 %
z toho: bežné dividendy83 64462 96989 13524 88975,3 %27,9 %39,5 %
FNM SR505 8640441 1710
Ostatné príjmy649 558439 542910 197500 24567,7 %55,0 %113,8 %
Výdavky štátneho rozpočtu15 640 7119 780 25217 001 5058 890 49562,5 %52,3 %90,9 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 248 5371 083 7651 326 366872 01886,8 %65,7 %80,5 %
EÚ výdavky2 016 048928 2193 563 657803 42846,0 %22,5 %86,6 %
spolufinancovanie416 106190 805639 007157 13945,9 %24,6 %82,4 %
odvod do EÚ620 761456 767729 369564 71473,6 %77,4 %123,6 %
Transfer Sociálnej poisťovni1 408 3331 038 333721 565481 04473,7 %66,7 %46,3 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 930 9266 082 36310 021 5416 012 15261,2 %60,0 %98,8 %
Schodok štátneho rozpočtu-3 810 675-2 675 462-3 085 309-1 916 60970,2 %62,1 %71,6 %
Aktualizované dňa 22. 09. 2016Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.