Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Skutočnosť
2012 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 7. 2012
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 7. 2013
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2012
% plnenia
ŠR v roku
2013
Index
2013/2012
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu11 830 0366 287 21813 916 1966 174 07653,1 %44,4 %98,2 %
Daňové príjmy8 463 6254 917 5978 912 0365 054 04458,1 %56,7 %102,8 %
EÚ príjmy2 127 345942 8243 563 657667 63044,3 %18,7 %70,8 %
Dividendy589 50862 969530 30624 88910,7 %4,7 %39,5 %
z toho: bežné dividendy83 64462 96989 13524 88975,3 %27,9 %39,5 %
FNM SR505 8640441 1710
Ostatné príjmy649 558363 828910 197427 51356,0 %47,0 %117,5 %
Výdavky štátneho rozpočtu15 640 7118 525 72917 001 5057 799 71554,5 %45,9 %91,5 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 248 5371 082 2291 326 366849 87386,7 %64,1 %78,5 %
EÚ výdavky2 016 048786 8593 563 657661 20939,0 %18,6 %84,0 %
spolufinancovanie416 106162 411639 007130 09339,0 %20,4 %80,1 %
odvod do EÚ620 761410 302729 369509 79866,1 %69,9 %124,2 %
Transfer Sociálnej poisťovni1 408 333890 000721 565420 91363,2 %58,3 %47,3 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 930 9265 193 92810 021 5415 227 82952,3 %52,2 %100,7 %
Schodok štátneho rozpočtu-3 810 675-2 238 511-3 085 309-1 625 63958,7 %52,7 %72,6 %
Aktualizované dňa 10. 08. 2016Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.